ZwiązkiRelacjeStyl życia

Monogamia – czym jest i co trzeba o niej wiedzieć? Podstawowe rodzaje

monogamia
1.29Kodsłon

Zgodnie z aktualnie obowiązującym w Polsce prawem możemy sobie pozwolić jedynie na zawieranie związków monogamicznych. Oznacza to, że mąż może mieć jedną żonę, natomiast żona posiada wyłącznie jednego męża. Dzięki temu możemy zadbać o należyty rozwój osobowości ludzkiej oraz właściwe warunki do wychowywania dzieci. Monogamia to pozostawanie w bliskiej relacji z jednym partnerem, gdyż pojawienie się w takim związku kolejnej osoby oznacza jakiś poważny kryzys czy też ryzyko wystąpienia zdrady. Powinniśmy się przed tym wzbraniać, gdyż grozi to bardzo przykrymi konsekwencjami, np. utratą bliskiej osoby, na której bardzo nam zależało i całkowitym rozpadem rodziny. Monogamia niesie za sobą wiele pozytywów, chociaż nie wszyscy są do niej przekonani.

Monogamia – jak to wygląda w praktyce?

Monogamia to nic innego jak stworzenie związku z jedną osobą. Może to być m.in. wyłączna relacja małżeńska, która występuje na płaszczyźnie społecznej, duchowej, emocjonalnej, prawnej, biologicznej i seksualnej.

Co najważniejsze monogamię możemy przedstawić na dwa różne sposoby. Pierwszym z nich jest monogamia konsekwentna, która opiera się na tym, że związek dwójki osób jest nierozerwalny i trwa aż do śmierci. Druga natomiast to monogamia seryjna. Polega na tym, iż początkowo para pozostaje ze sobą w związku, lecz po pewnym czasie może się rozstać i każda ze stron stworzy osobny związek z różnymi partnerami

Ciekawostką jest fakt, że monogamia występuje nie tylko u ludzi, ale też u zwierząt (np. ptaków, ryb i ssaków). Dzieje się to jednak zdecydowanie rzadziej, gdyż większość zwierząt jest poligamicznych. 

Monogamia – jakie rodzaje możemy wyróżnić?

Przejdźmy teraz do podstawowego podziału monogamii, którą możemy podzielić na:

  • monogamię seksualną – dwie osoby łączy jedynie relacja seksualna. Nie musi się to zakończyć małżeństwem. Oczywiście taki typ monogamii jest jak najbardziej wskazany zarówno w związkach małżeńskich, jak i partnerskich. W ten sposób troszczymy się również o swoje zdrowie,
  • monogamię wyłączną – wszelkie kontakty seksualne poza związkiem są odbierane jako zdrada, co w konsekwencji może doprowadzić m.in. do rozerwania więzi między partnerami i zakończenia związku,
  • monogamię genetyczną – chodzi tutaj o dwie osoby i wspólne potomstwo, a taka sytuacja ma miejsce np. w małżeństwach, w których urodziło się dziecko,
  • monogamię społeczną – wystarczy, gdy dwie osoby są ze sobą w związku, ale nie muszą stworzyć relacji małżeńskiej. Całość opiera się na wspólnym prowadzeniu gospodarstwa domowego i życiu, utrzymywaniu kontaktów seksualnych, rozmowach, wyjściach, itd.,
  • monogamię luźną – nieco mniej rozpowszechniony typ, ponieważ polega na tym, iż dwie osoby dogadują się między sobą, że dopuszczone są zarówno kontakty seksualne w małżeństwie, jak i poza małżeństwem. Z takim zjawiskiem można się spotkać w kilku współczesnych kulturach.

Jak widać monogamia może przybierać rozmaite formy, dlatego zastanówmy się nad tym, do jakiej grupy zaliczamy się wraz z naszymi partnerami. Osoby pozostające w związkach monogamicznych dbają o swoje szczęście, poczucie stabilności oraz bezpieczeństwa, a do tego czują się kochane i docenione.

Monogamia a poligamia i bigamia – co trzeba wiedzieć na ten temat?

W tym miejscu zajmiemy się rozróżnieniem pojęć monogamii, poligamii oraz bigamii. Z każdym z nich zetknęliśmy się w swoim życiu co najmniej kilka razy (np. w szkole). Warto byłoby dowiedzieć się o nich nieco więcej, tak aby wyciągnąć na tej podstawie właściwe wnioski i nie pozwalać sobie na niedopuszczalne zachowania.

W Polsce dopuszczalna jest jedynie monogamia, ale istnieją na świecie kraje, w których poligamia i bigamia są całkowicie zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami i normami społecznymi (głównie w Afryce oraz Azji). Poligamia to nic innego jak posiadanie wielu partnerów życiowych (zwykle dotyczy mężczyzn, którzy mają kilka żon), co w praktyce oznacza zdradę. Bigamia to z kolei posiadanie dwóch partnerów życiowych lub zawarcie związku małżeńskiego z dwiema różnymi osobami. Kluczowe jest to, że za takie działania można w Polsce surowo odpowiedzieć, a mianowicie zostanie na nas nałożona grzywna, dojdzie do ograniczenia wolności lub też trafimy do więzienia.

Monogamia – czy, aby na pewno jest zdrowa? Co ze zdradami?

Monogamia powinna nieść za sobą ogromną satysfakcję. Spędzanie życia z jedną osobą świadczy o naszej dojrzałości oraz o tym, że jesteśmy gotowi na stworzenie trwałego związku i kochającej rodziny. Skorzystają na tym oczywiście nasze dzieci.

Nie każdy uważa monogamię za coś zdrowego i naturalnego. Niektórzy głośno wypowiadają swoje zdanie na temat tego, że nie są w stanie poświęcić się w życiu jednej kobiecie lub też jednemu mężczyźnie. W takiej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak przestać budować jakiekolwiek związki i relacje. Monogamia to typowe zjawisko dla rozwiniętych społeczeństw i brak gotowości do stworzenia związku z jednym partnerem nie może być wymówką przy dokonaniu zdrady. 

Warto byłoby się zastanowić nad tym, czym tak naprawdę spowodowana jest zdrada w związku. Monogamia nie ma z nią tak naprawdę nic wspólnego, ponieważ do wykonania tego kroku „popychają” nas inne czynniki, a mianowicie:

  • brak satysfakcji z obecnego związku oraz brak satysfakcji seksualnej,
  • chęć poznania czegoś nowego i przeżycia przygody,
  • ciekawość,
  • chęć podniesienia własnej samooceny i udowodnienia swojej atrakcyjności.

Jak widać monogamia nie jest stworzona dla każdego, dlatego tak ważne jest to, aby przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji zastanowić się nad swoimi potrzebami oraz pragnieniami. Wstąpienie w związek to poważna decyzja, która powinna być kilka razy przeanalizowana, tak aby nikogo przy tym nie skrzywdzić. Tyczy się to zwłaszcza związków małżeńskich, w których nakładamy na siebie dużą odpowiedzialność (m.in. za spełnienie przysięgi małżeńskiej, dbanie o codzienną relację czy też późniejsze wychowywanie dzieci)

Monogamia – krótkie podsumowanie

To odpowiednia pora na krótkie podsumowanie artykułu o monogamii. Polskie prawo jasno mówi o tym, że na terenie naszego kraju możemy sobie pozwolić jedynie na stworzenie związków monogamicznych (mąż ma jedną żonę, a żona jednego męża). Monogamia to przede wszystkim pozostawianie w bliskiej relacji z jednym partnerem, gdyż jeśli do głosu dochodzi osoba trzecia oznacza to poważny kryzys i możliwość wystąpienia zdrady.

Monogamią może się okazać zbudowanie związku małżeńskiego na płaszczyźnie prawnej, seksualnej, biologicznej, emocjonalnej, duchowej i społecznej. Wyróżniamy monogamię konsekwentną (pozostawanie w jednym związku aż do śmierci) oraz seryjną (para pozostaje ze sobą w związku, następnie dochodzi do rozstania i każda ze stron tworzy osobny związek z różnymi partnerami). Ciekawostką jest fakt, że monogamia występuje również u zwierząt, chociaż zdecydowana większość zwierząt jest poligamicznych.

Monogamię możemy aktualnie podzielić na kilka różnych rodzajów: seksualną (występowanie jedynie relacji seksualnej), wyłączną (kontakty seksualne poza małżeństwem są niedopuszczalne), genetyczną (dwie osoby i wspólne potomstwo), społeczną (dwie osoby pozostają w związku, ale nie tworzą małżeństwa) oraz luźną (dopuszczalne są kontakty seksualne w małżeństwie, jak i poza nim).

Jak już zostało wspomniane w Polsce dopuszczalna jest jedynie monogamia, chociaż w krajach azjatyckich i afrykańskich rozpowszechnione są też poligamia (wielu partnerów życiowych) i bigamia (dwóch partnerów życiowych lub zawarcie związku małżeńskiego z dwiema różnymi osobami). W Polsce można za to surowo odpowiedzieć (grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności).

Monogamia jest całkowicie zdrowa i co najważniejsze etyczna. Świadczy o naszej dojrzałości oraz o tym, że jesteśmy w stanie zbudować trwały związek i kochającą rodzinę. Skorzystają na tym nasze dzieci. Oczywiście każdy powinien zastanowić się nad tym, czy aby na pewno jest stworzony do związku monogamicznego, tak aby swoim późniejszym zachowaniem nie skrzywdzić drugiej osoby. Monogamia nie ma nic wspólnego ze zdradą, ponieważ do takiego kroku „popychają” nas następujące czynniki: brak satysfakcji z obecnego związku i brak satysfakcji seksualnej, chęć przeżycia przygody i poznania czegoś nowego, ciekawość oraz podniesienie własnej samooceny

Zostaw odpowiedź

livefree.pl
Autor nad autorami. Tajemniczy i mądry. Przeszedł już niejedno i ma ogromny bagaż doświadczeń, którymi chce dzielić się tutaj na portalu.