Podróże

Czym różni się pilot wycieczek od przewodnika turystycznego?

Czym różni się pilot wycieczek od przewodnika turystycznego? 1
6.39Kodsłon

Turyści, którzy odwiedzają dane miasto, rzadko znają jego historię, najciekawsze miejsca oraz atrakcje turystyczne. Dlatego też istnieje możliwość wynajęcia uprawnionej do tego osoby, która poprowadzi wycieczkę w taki sposób, by pokazać jak najwięcej ciekawych i ważnych budynków. Wybrać można przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek. Zarówno pierwszy, jak i drugi, będą posiadali odpowiednią wiedzę i odpowiedzą na wszystkie pytania odnośnie danego miejsca. Jaka zatem jest między nimi różnica?

Jaka jest różnica między przewodnikiem a pilotem wycieczek?

Oba zawody wiążą się z pokazywaniem lokalnych atrakcji turystycznych wycieczkom. W obu też przypadkach wymagana jest odpowiednia wiedza i znajomość historii.

Obowiązki pilota wycieczek

Na początek warto przyjrzeć się obowiązkom pilota wycieczek, które są określone rozporządzeniami i przepisami prawnymi:

 • sprawowanie opieki nad uczestnikami i udzielanie im niezbędnej pomocy,
 • organizowanie atrakcji w czasie pobytu, wyszukiwanie najlepszych ofert,
 • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyjazdu,
 • przyjmowanie reklamacji oraz skarg odnośnie organizowanej imprezy,
 • reprezentowanie organizatora wycieczki (na przykład biura turystycznego),
 • pełnienie funkcji mediatora.

Pilot wycieczek często podróżuje razem z całą wycieczką. Towarzyszy turystom w czasie całej imprezy i reprezentuje jej organizatora.

Obowiązki przewodnika turystycznego

Podobnie obowiązki przewodnika turystycznego są jasno określone odpowiednimi przepisami:

 • oprowadzanie wycieczki po określonym mieście, obiekcie lub całym regionie,
 • udzielanie informacji i odpowiadanie na pytania turystów, często także w językach obcych,
 • dbanie o ochronę środowiska i poszanowanie krajobrazu, szczególnie dotyczy to ochrony obszarów naturalnych oraz zabytków,
 • sprawowanie opieki nad uczestnikami w czasie trwania wycieczki, udzielanie im pomocy w razie takiej potrzeby,
 • posiadanie aktualnych informacji na temat danego miejsca,
 • noszenie odpowiedniej odznaki, potwierdzającej jego umiejętności.

Przewodnik pracuje blisko miejsca zamieszkania i zajmuje się turystami tylko w czasie ich oprowadzania. Nieraz związany jest tylko z jedną atrakcją turystyczną, o której ma bardzo rozbudowaną wiedzę.

Po czym rozpoznać dobrego przewodnika lub pilota

Dobry przewodnik czy pilot powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania swojego zawodu. Cechuje ich często duża wiedza na temat atrakcji. Jednak ważne jest także odpowiednie przygotowanie do pracy i wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi.

Przykładem mogą być systemy Tour Guide. Pomagają one w oprowadzaniu wycieczek i utrzymywaniu kontaktu ze wszystkimi uczestnikami. W ten sposób oprowadzanie turystów jest łatwiejsze dla przewodnika, a jednocześnie oferuje lepsze warunki zwiedzającym. Przykładowo, umożliwia przekazywanie dźwięku przez przenośne słuchawki, dzięki czemu lepiej słychać pilota nawet w głośnych i ruchliwych miejscach.

Lepiej postawić na pilota wycieczek, czy przewodnika?

Wybierając wycieczkę, większość osób chce jak najwięcej dowiedzieć się o danym miejscu. Zarówno przewodnik, jak i pilot będą mogli udzielić nam wszystkich informacji. Pilot wycieczek będzie towarzyszył uczestnikom cały czas, podczas gdy przewodnicy będą się zmieniać, szczególnie w czasie długiego pobytu. Wybór pomiędzy nimi zależny jest od preferencji turysty.

Zostaw odpowiedź

livefree.pl
Autor nad autorami. Tajemniczy i mądry. Przeszedł już niejedno i ma ogromny bagaż doświadczeń, którymi chce dzielić się tutaj na portalu.